Te Amio-whenua (almost 3) is living proof of the power of early talk. She and her whānau share their experience of applying the Talking Matters kaupapa in the first thousand days of a baby’s life, in this video produced by Talking Matters, a NEXT supported education initiative. ‘Talking Matters – it’s never too early to talk with your baby’

Kō Te Amio-whenua tēnei, he tata tana pākeke ki te toru tau. Ko ia te tino tau mataaho o te mahi kōreroreo kī te pēpi i te wā piripoho. Anei te whakaaturanga a Te Amio-whenua me tōna whānau me tā rātou haerenga hei whai atu i ngā rawenga o te kaupapa o te Korerotia Mai, puta noa i ngā rā kotahi mano o te mataora. Heoi anō, me mātakitaki mai koutou i tēnei whakaaturanga ātaahua rawa. ‘Kōrerotia Mai – kore he wā tino moata ake ki te whakawhiti kōrero ki tōu pēpi’.View the video here.